English version

Prezentační koučink

Připravovat prezentaci neznamená plnit PowerPoint, ale designovat zážitek vašeho publika.

Potřebujete dát dohromady prezentaci na konferenci, meeting, projev na náměstí? Budu s vámi pracovat tak, abyste v hlavách vašeho publika zanechali přesně ty věci, které jsou pro vás důležité. Nebudu s vámi jen připravovat prezentaci. Budeme designovat zážitek vašeho publika tak, aby naplnil vaše záměry.

Cena

1 500,- za hodinu

V minulosti jsem s klienty často pracoval ve dvou setkáních:

První setkání (2 hodiny)

Sedli jsme si ke stolu. Povídali mi o své prezentaci a já se doptával: „Jaké jsou cíle vaší prezentace? Kdy a kde prezentace bude? V jaké fázi přípravy se nacházíte teď?“

Navrhl jsem postup přípravy, který seděl na jejich konkrétní prezentaci. Věnovali jsme se zejména:

Druhé setkání (1,5 hodiny)

Během týdne, co jsme se neviděli, si připravili prezentaci do co nejvíce finální podoby. Zkusili mi ji říct nahlas. A ještě jednou. Ladili jsme detaily. Trénovali konkrétní formulace, konkrétní gesta. Na druhém setkání jsme se věnovali zejména:

Když budu pracovat s vámi, možná budeme potřebovat třetí setkání. Nebo úplně jiný přístup k práci. Domluvíme se na něm. Najdeme jej společně. Příprava prezentace je kreativní proces a jako takový je flexibilní a místy předem neodhadnutelný. Dáme tomu tolik času, kolik bude potřeba a kolik budete chtít.